Adverteren

Infrastructuur.nl staat hoog genoteerd in de zoekresultaten van de veel gebruikte zoekmachines. Grote kans dus dat belangstellenden Infrastructuur.nl vinden als vertrekpunt voor het zoeken van informatie over civiele infrastructuur op het internet.

Door de opzet van de pagina is Infrastructuur.nl uitermate geschikt om in te stellen als startpagina voor iedereen die betrokken is bij de voorbereiding, het ontwerp en de realisatie van civiele infrastructuur en infrastructurele ontwikkelingen in Nederland.

Adverteren op Infrastructuur.nl betekent het bereiken van de juiste doelgroep. Onze bezoekers zijn uw potentiële klanten. Elke keer dat onze site wordt bezocht heeft u de mogelijkheid om uw logo of reclame-uiting te tonen aan juist diegene waarvoor de boodschap is bedoeld.

Onze tariefstructuur gaat daarom niet uit van vaste kosten, maar van een bedrag dat gerelateerd is aan het bezoek van www.infrastructuur.nl. Ter indicatie: per werkdag raadplegen gemiddeld 150 verschillende bezoekers onze pagina's.


Tarieven Periode Vaste kosten per periode
(Euro)
Bedrag per pageview
(Euro)
Logo of advertentie in bannerbalk
(zichtbaar op elke pagina)
(maximaal 5)
2 mnd 125,00 0,0718
Startpagina:
Logo of banner middenzone
(maximaal 5)
2 mnd 125,00 0,0342

Themapagina:

Logo of banner
(maximaal 5)

6 mnd 125,00 0,0271
Vermelding met link naar eigen website 12 mnd 125,00  

Bovengenoemde bedragen zijn exclusief BTW.
Voor zogenaamde 'animated GIF's' geldt een toeslag.


Toelichting

 1. De vaste kosten zijn per periode éénmalig verschuldigd. Indien bij beschikbare ruimte een plaatsing met een periode wordt verlengd, worden deze vaste kosten opnieuw in rekening gebracht.

 2. De kosten voor het aantal pageviews wordt berekend door het geregistreerde aantal pageviews van de startpagina maal het betreffende tarief.

 3. De bannerbalk is zichtbaar aan de onderzijde van het beeldscherm op elke pagina en biedt plaats aan maximaal 5 advertenties of logo’s (max. 120 x 60 pixels). De inhoud van de bannerbalk blijft constant gedurende het bezoek aan de startpagina. Dit houdt in dat de bezoeker bij het bladeren tussen de startpagina en de verschillende themapagina’s steeds de in de bannerbalk opgenomen advertenties of logo’s ziet.

 4. De advertentie of het logo worden voorzien van een hyperlink naar een door u op te geven internetadres (website) of email-adres.
 5. De middenzone van de startpagina biedt ruimte aan maximaal 5 advertenties of logo’s (max. 180 x 60 pixels). Deze hebben een prominente plaats bij het oproepen van de site en elke keer als de gebruiker de indexpagina aanroept.

 6. De advertentie of het logo worden voorzien van een hyperlink naar een door u op te geven internetadres (website) of email-adres.
 7. Elke themapagina biedt ruimte aan maximaal 5 advertenties of logo’s (max. 180 x 60 pixels). Deze zijn zichtbaar aan de rechterzijde van het beeldscherm en zijn onafhankelijk van de lengte van de lijst met links zichtbaar.

 8. De advertentie of het logo worden voorzien van een hyperlink naar een door u op te geven internetadres of email-adres.
 9. Een link kan geplaatst worden op de volgende themapagina’s:
  - ingenieurs- en adviesbureaus
  - management en organisatie
  - aannemingsbedrijven
  - leveranciers en producten
  - personeel en detachering

 10. De vermeldingen worden op alfabetische volgorde opgenomen.
  Bedrijven die een link op de startpagina zetten worden automatisch opgenomen op de themapagina.


  Contact:

  Civilink BV
  Lireweg 102
  2153 PH  Nieuw-Vennep
  T: (0252) 423 885
  F: (0252) 423 918
  E: info@infrastructuur.nl


Terug